Telefón

+421 903 207 430

Email

brisk@brisk-print.sk

Sídlo spoločnosti

Čiernovodská 11
821 07 Bratislava

Prevádzka

 Ostatné informácie

IČO:  35 906 049

IČ DPH:  SK2021900463

Bankové spojenie: SK31 1100 0000 0026 2703 4262

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33690/B