Naše služby a technológie tlače

Plnofarebný ofsetový stroj pokrýva produkciu tlačovín vo vysokom náklade , prípadne
potlač poštových obálok či tlač miešanými farbami z Pantone katalógu, potláča najtenšie
gramáže papiera od 45gr na príbalové letáky , 56gr samo-prepisové papiere až po
krabicové kartóny do 350gr. Zároveň zabezpečuje zušľachtenie lakovaním.

Digitálny farebný produkčný stroj najvyššej kvality zabezpečuje výrobu produktov z nižším
výrobným nákladom, prípadne personalizovanú tlač variabilnými dátami, potlač dlhých
formátov až do maximálnej dĺžky 1200mm , v maximálnej plošnej hmotnosti do 350gr.

Potlač samo-lepiacich etikiet vrátane polypropylenových, kreatívnych papierov, vode odolných syntetických papierov.

Digitálny čiernobiely produkčný stroj ktorý pri nízkej jednotkovej cene ,vysokom výkone a
kvalite zabezpečuje produkciu brožúr a kníh , číslovanie či personalizáciu tlačív.

Stroj na ražbu fóliou, slepotlač, razbu hologramov, zlatenie s vysokým rozlíšením,
maximálny formát potláčanej plochy až 250 x 350mm , maximálna výška spracovaného
produktu 50mm.

Knihárske spracovanie , klasická spinková väzba V1 , lepená väzba V2 , kombinovaná
väzba šitá/lepená V4 , lepenie trhacích blokov , samoprepisových viac-listových zložiek,
špirálová väzba kalendárov , perforovanie , ryhovanie, laminovanie, dierovanie ,skladanie , výsek.